Zaburzenia osobowości

Osobowość możemy określić jako stosunkowo stabilne- psychiczne i behawioralne- właściwości człowieka, jego sposób patrzenia na świat i odniesień do niego. Jest niezmienna w różnych sytuacjach.

O zaburzeniu osobowości mówimy w przypadku takich zaburzeń psychicznych, których istotnymi cechami są głęboko zakorzenione, trwałe, nieprzystosowawcze wzorce relacji ze środowiskiem, myślenia o nim i postrzegania go, ugruntowane tak dalece, że powodują trudności w funkcjonowaniu społecznym i behawioralnym.

Klasyfikacja DSM-V Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 2 wyróżnia 10 typów zaburzeń:

 • zaburzenia paranoiczne
 • zaburzenia schizoidalne
 • zaburzenia schizotypowe
 • zaburzenia antyspołeczne
 • zaburzenia z pogranicza (borderline)
 • zaburzenia histrioniczne
 • zaburzenia narcystyczne
 • zaburzenia unikowe
 • zaburzenia zależne
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD 10 2 wyróżnia  następujące osobowości:

 • paranoiczną
 • schizoidalną
 • dyssocjalną
 • chwiejną emocjonalnie, a w jej obrębie: typ impulsywny i borderline
 • histrioniczną
 • anankastyczną
 • lękliwą
 • zależną
 • inne określone zaburzenia osobowości 
 • zaburzenia osobowości BNO

Szacuje się, że zaburzenia osobowości mogą dotyczyć od 10 do 20% populacji ogólnej 3. Jedne z nich występują częściej u kobiet, inne u mężczyzn. Wszystko zależy od rodzaju choroby. Geneza zaburzeń osobowości może być różna. Częściowo wpływ na występowanie tych zaburzeń ma dziedziczenie. Przyjmuje się jednak, że ogromny wpływ ma tutaj również środowisko. Zwłaszcze warunki psychospołeczne w jakich dorastamy. 

Jeżeli niepokoją Cię jakiekolwiek zaburzenia zachowania u siebie, bądź u kogoś bliskiego, np zauważasz że konkretny sposób postrzegania świata i/lub reagowania na różne sytuacje sprawia Tobie lub twoim bliskim trudności w życiu codziennym- skontaktuj się ze specjalistą.