Psycholog, psychiatra a psychoterapeuta

To prawda, że psycholog, psychoterapeuta i psychiatra zajmują się tą samą dziedziną — psychiką człowieka. I podobnie jak z bolącym gardłem możemy iść do laryngologa (np. z anginą), alergologa (gdy przyczyną jest uczulenie) lub do gastrologa (kiedy powodem jest refluks), z trudnościami emocjonalnymi możemy iść do psychologa, psychoterapeuty lub psychiatry. Zależy to jednak od tego jaka jest natura tych trudności.
Psychiatra – osoba, która ukończyła studia medyczne, a następnie zrobiła specjalizację w zakresie psychiatrii. Stawia diagnozę dotyczącą zdrowia psychicznego, czyli rozpoznaje zaburzenia psychiczne. Leczenie u psychiatry polega przede wszystkim na stosowaniu farmakoterapii. Psychiatra może wypisać receptę, zwolnienie lekarskie, a także skierowanie do szpitala jeśli stan i sytuacja pacjenta tego wymagają.
Psycholog – osoba, która ukończyła 5-letnie studia magisterskie podczas których wybiera specjalizację np. psychologia społeczna, sportu, kliniczna. W zależności od specjalizacji dokonuje diagnozy psychologicznej, przeprowadza testy psychologiczne np. inteligencji, temperamentu, udziela pomocy psychologicznej (konsultacje, porady psychologiczne, interwencja kryzysowa, psychoedukacja).
Psychoterapeuta – osoba, która ukończyła studia na kierunku medycyna, psychologia lub pokrewnym, a następnie uczestniczyła w szkoleniu psychoterapeutycznym (zazwyczaj 4 letnim) zakończonym egzaminem certyfikacyjnym. W ramach szkolenia z psychoterapii konieczne jest zaliczenie zajęć teoretyczno-praktycznych, odbycie stażu klinicznego, przejście własnej terapii i poddawanie pracy regularnej superwizji. Do psychoterapeuty możesz zgłosić się w razie cierpienia z powodu zaburzeń psychicznych (np. depresja, zaburzenia odżywiania, lęki, uzależnienia, kryzys) i innych problemów (np. wchodzenie w toksyczne relacje, wybuchy złości), które negatywnie wpływają na Twoje samopoczucie i funkcjonowanie społeczno-zawodowe.

Psychoterapia jest metodą, która służy do usunięcia cierpienia pacjenta, wynikającego z objawów i przykrych stanów emocjonalnych oraz niemożności wpływania na swoje życie. Jest procesem, w którym za pośrednictwem interwencji terapeutycznych pacjent ma okazję zrozumieć własne przeżycia i uwolnić się od nich, zobaczyć przyczyny nieskutecznych działań i nauczyć się kontroli nad własnym życiem.

Do kogo udać się po pomoc?
Do psychologa:
w przypadku problemów wychowawczych,
chcąc wykonać testy inteligencji, osobowości, kompetencji zawodowych, na dysleksję itp.,
Do psychoterapeuty:
z problemami na tle lękowym (nerwice),
z obniżonym nastrojem (depresja),
z problemami w relacjach społecznych,
w przypadku nieradzenia sobie ze stresem,
w przypadku zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia),
gdy przechodzimy kryzys w związku,
w przypadku podejrzenia zaburzeń osobowości,
Do psychiatry:
gdy potrzebujemy leków, które pomogą nam przejść trudny okres w życiu (np. śmierć bliskiej osoby, rozwód, traumatyczne przeżycie),
podczas leczenia chorób psychicznych wymagających stosowania leków,
psychiatra z reguły prowadzi farmakoterapię, która jest uzupełnieniem psychoterapii.