Wielu z nas stawia sobie wysokie wymagania i bardzo się stara dobrze wykonywać swoją pracę. To nic złego, jeśli jesteś elastyczny w działaniu, potrafisz korygować swoje cele, pozwalasz sobie na popełnianie błędów i czerpiesz przyjemność z tego co robisz. Sprzyja to osiąganiu sukcesów. Jednak kiedy Twoje standardy przestają być realistyczne  i nie jesteś w stanie ich spełnić, masz poczucie, że nie jesteś wystarczająco dobry. Nie czerpiesz satysfakcji z tego, co robisz, a Twoje cele są niemożliwe do osiągnięcia. Stale towarzyszy Ci  lęk przed porażką to wówczas mamy do czynienia z niezdrowym perfekcjonizmem. Negatywny perfekcjonizm wiąże się z większym poziomem odczuwanego stresu, nadmiernym samokrytycyzmem i tendencją do zniekształconego myślenia. Osoby takie skupiają się na własnych niedociągnięciach. Każdy błąd interpretują jako porażkę. Mogą mieć poczucie, że inni będą ich cenili tylko wtedy, gdy będą nieskazitelni. Wyznaczają sobie coraz to nowe cele, by zyskać akceptację otoczenia. Ponadto zawyżone wymagania w stosunku do siebie często przenoszą się na zawyżone oczekiwania wobec innych. Jest to bardzo niszczące zwłaszcza dla bliskich związków. Dzieci perfekcjonistycznych rodziców często próbują udowodnić swoją wartość, by zasłużyć na ich miłość. Ma to ogromny wpływ na budowanie przez nich zaniżonego obrazu własnej osoby.  

Negatywny perfekcjonizm może prowadzić do różnego rodzaju zaburzeń: depresji, zaburzeń lękowych, problemów z odżywianiem, dysfunkcji seksualnych czy innych problemów. Bardzo utrudnia to normalne funkcjonowanie, powoduje problemy w relacjach.

W trakcie terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) pracujemy nad zrozumieniem przyczyn i funkcji, jakie pełni negatywny perfekcjonizm oraz uczymy się akceptować bycie „wystarczająco dobrym” w przeciwieństwie do dążenia bycia idealnym. Nasi psychoterapeuci w gabinetach w Warszawie,  Ostrowi Mazowieckiej i Olsztynie pomagają dostrzec pacjentom pułapki myślenia perfekcjonistycznego oraz zmienić swój sposób myślenia i zachowania.