Panie Profesorze, to był zaszczyt!!! Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o ś…

[ad_1]

Panie Profesorze, to był zaszczyt!!!

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Jana Strelaua, autora Regulacyjnej Teorii Temperamentu, wybitnego naukowca, którego badania stanowią trwały wkład we współczesną światową psychologię i inspirację dla pokoleń psychologów – zarówno badaczy, jak i klinicystów.
Od początków psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Polsce czerpanie z badań Profesora nad temperamentem stanowiło naturalną podstawę zindywidualizowanej poznawczo-behawioralnej konceptualizacji przypadku.
W 1997 roku Profesor Jan Strelau założył Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego. To właśnie w tym centrum w późniejszych latach prowadzono należące do rzadkości badania… Další


[ad_2]

Source