Na poczucie zadowolenia z naszego życia, dobrostan psychiczny ma wpływ opinia jaką mamy na swój temat oraz to, jak widzimy swoją wartość i atrakcyjność. Samoocenę kształtujemy od najmłodszych lat na podstawie własnych  życiowych doświadczeń (tego co widziałeś, słyszałeś czy przeżywałeś w swojej rodzinie, szkole, wśród rówieśników czy innej społeczności w jakiej żyłeś). Jeżeli Twoje doświadczenia były w większości pozytywne i afirmujące to z dużym prawdopodobieństwem postrzegasz siebie jako osobę pozytywną. Przeciwnie, jeśli Twoje doświadczenia  były głównie negatywne, dyskredytujące Twoją wartość prawdopodobnie masz niskie poczucie własnej wartości. Osoby takie często wycofują się z życia, boją się wejść w relacje, by nie zostać odrzucone, stale krytykują siebie. Im bardziej krytykowany byłeś przez ważne dla Ciebie  osoby, tym niższą masz samoocenę.

Posiadanie zdrowej samooceny to znajomość swoich mocnych stron i akceptacja swoich słabości. To świadomość, że jesteśmy wartościowi sami z siebie, przez to że jesteśmy.

Twoje postrzeganie siebie – poczucie własnej wartości –  jest opinią a nie faktem. A opinie mogą być błędne. Dlatego też w trakcie terapii pracujemy nad zwiększeniem poczucia akceptacji siebie, odkrywaniem samokrytycznych myśli, lękowych przewidywań, które wpływają na Twoje samopoczucie i zachowanie.