Fobia specyficzna

Fobia specyficzna zazwyczaj obejmuje silny strach przed jednym szczególnym rodzajem obiektu lub sytuacji i połączeniu z ich unikaniem. Strach i unikanie są tak silne, że przeszkadzają w codziennych zajęciach, pracy lub relacjach i powodują znaczące dolegliwości psychiczne. Do najczęstszych fobii należą:

  • fobie przed zwierzętami (zoofobie) np. przed pająkami, wężami, psami, nietoperzami itp.
  • akrofobia (lęk wysokości)
  • fobia samolotowa 
  • fobie przed wizytą u lekarza lub dentysty – na początku może być to lęk przed bolesnymi zabiegami (zastrzyki, borowanie zębów), potem może ulec uogólnieniu na wszystko, co wiąże się z lekarzami czy dentystami
  • fobia przed grzmotami i/lub błyskawicami
  • fobia przed widokiem krwi/ran

Fobie swoiste są rozpowszechnione i dotykają blisko 10% populacji.W terapii poznawczo-behawioralnej fobii, stajesz twarzą w twarz z tym, czego się boisz, nie unikając tego. Żeby pomóc Ci pokonać swój strach, Twój terapeuta pomoże Ci sporządzić listę rzeczy, których się boisz, opisać jak bardzo intensywny jest Twój strach i odkryć, jakie masz przekonania o każdym przedmiocie i sytuacji, których się boisz. Stopniowo, w obecności terapeuty  będziesz się konfrontował z obiektami, które budzą Twój strach.