Drodzy,Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że nasze Centrum E-Moc-…

[ad_1]
Drodzy,

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że nasze Centrum E-Moc-Ja ma nową lokalizację. Kolejny Nasz Gabinet znajduję się przy ul. Partyzantów 5/11 w Ostrowi Mazowieckiej.

W gabinecie przyjmują:

Justyna Sikora – tel. 608 070 285

Jestem pedagogiem, psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (certyfikat PTTPB nr 619) oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
Studia ukończyłam na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz psychologię o specjalności klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Wiedzę terapeutyczną zdobywałam podczas czteroletnich studiów podyplomowych w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS pod kierownictwem dr Ewy Pragłowskiej i dr Agnieszki Popiel.
Staż kliniczny odbywałam na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. W latach 2016 – 2019 pracowałam jako psycholog/psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego. Obecnie pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Łomży oraz Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej.
Regularnie uczestniczę w szkoleniach i warsztatach z zakresu psychoterapii.
Obecnie jestem w trakcie procesu certyfikacji z Terapii Schematu.
Pracuję w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej, ponieważ jest to metoda psychoterapii o udowodnionej naukowo skuteczności. Korzystam również z osiągnięć tzw. trzeciej fali tego nurtu: terapii poznawczej opartej na uważności (MBCT), dialektycznej terapii behawioralnej (DBT) czy terapii schematów.

Pracuję z dziećmi od 12 r.ż., młodzieżą i osobami dorosłymi. Specjalizuję się w terapii zaburzeń lękowych, nastroju, problemów osobowościowych oraz problemów w relacjach. W trakcie sesji będziemy pracować razem po to, by zidentyfikować i zmienić wzorce myślenia, a także zachowania, które nie pozwalają ci czuć się lepiej. Zazwyczaj będziemy skupiać się na obecnych problemach, ale nauczysz się też nowych umiejętności, dzięki którym będziesz lepiej radził sobie z wyzwaniami, jakie pojawią się w przyszłości.

Dbając o bezpieczeństwo moich klientów, jakość diagnozy i terapii pracuję pod superwizją certyfikowanych specjalistów. W swojej pracy kieruję się zasadami kodeksu etycznego terapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Agata Kosewska – tel. +48 694 574 700

Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą pracującym w nurcie Poznawczo- Behawioralnym ( certyfikat PTTPB nr 992). Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów z wieloletnim doświadczeniem. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo- Behawioralnej. Staż kliniczny odbyłam na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym z Pododdziałem Podwójnej Diagnozy w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy. Od 2011 do 2017 roku pracowałam w Szpitalu Powiatowym im. M. Skłodowskiej- Curie SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej oraz Poradni Zdrowia Psychicznego. Obecnie prowadzę własną praktykę psychologiczną, psychoterapeutyczną, pracuję też w Dziennym Domu Opieki Medycznej oraz przedszkolu z oddziałami integracyjnymi. Swoją wiedzę regularnie pogłębiam uczestnicząc w szkoleniach oraz kursach. Specjalizuję się w terapii zaburzeń lękowych ( fobie, napady paniki, lęk uogólniony, lęk społeczny), zaburzeń nastroju, zaburzeń osobowości, trudności w relacjach.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

#CentrumEMocJa #nowalokalizacja #psychoterapia #ostrówmazowieckapsychoterapia


[ad_2]

Source