Bądź tu i teraz. O sztuce uważności rozmawiamy z Jonem Kabatem-Zinnem – Zwierciadlo.pl