Zapraszamy na terapię do Psychoterapeutki Poznawczo-Behawioralnej Pani Agaty Par…

[ad_1]
Zapraszamy na terapię do Psychoterapeutki Poznawczo-Behawioralnej Pani Agaty Paruszewskiej.

Jestem absolwentką
Uniwersytetu SWPS na kierunku psychologia kliniczna. Obecnie w trakcie nauki w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Ukończyłam szkolenia w zakresie:
Kurs Trenerski – Trener grupowy treningu zastępowania agresji (Amity ART.)
Szkolenie – Mutyzm wybiórczy – skuteczne metody terapii.
Szkolenie – Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych.
Szkolenie – Diagnoza funkcjonalna – profil psychoedukacyjny PEP-r.
Szkolenie – Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju.
Szkolenie – Efektywne uczenie dzieci z zaburzeniami rozwoju.
Roczny moduł – Zastosowanie analizy zachowania do rozwijania zachowań pożądanych i redukowania zachowań trudnych.
Roczny moduł – Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami rozwoju.
Swoje doświadczenie zdobywałam w Ośrodku Psychologiczno-Pedagogicznym Szczęśliwe Dzieci (Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami rozwoju) i szkołach fundacji Adys.

Prowadzę indywidualną psychoterapię w nurcie poznawczo – behawioralnym i behawioralnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych, treningi dla rodziców radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci, trening zastępowania agresji dla dzieci i młodzieży.

W praktyce zajmuję się:

zaburzeniami lękowymi (fobie specyficzne, lęk społeczny, lęk uogólniony, agorafobia, lęk separacyjny, mutyzm wybiórczy, napady paniki, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, PTSD).
zaburzeniami eksternalizacyjnymi – zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzenia opozycyjno – buntownicze, zaburzenia zachowania.
zaburzeniami nastroju – ( depresja).
całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera).
problemami psychologicznymi/emocjonalnymi
problemami wychowawczymi – rodzice doświadczający trudności w tym obszarze mogą skorzystać z konsultacji indywidualnych oraz treningów umiejętności rodzicielskich.
diagnozą ogólnego rozwoju dziecka (intelektualnego, emocjonalnego, społecznego).

Zapraszamy do kontaktu 664421740


[ad_2]

Source