Justyna Magdalena Sikora

Pedagog, Psycholog i Psychoterapeutka

Jestem pedagogiem, psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Jestem także certyfikowanym psychoterapeutą Terapii Schematu oraz członkiem ISST.
Studia ukończyłam na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz psychologię o specjalności klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Wiedzę terapeutyczną zdobywałam podczas czteroletnich studiów podyplomowych w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS pod kierownictwem dr Ewy Pragłowskiej i dr Agnieszki Popiel.
Staż kliniczny odbywałam na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. W latach 2016 – 2019 pracowałam jako psycholog/psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego, a od 2018 r. do chwili obecnej w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Łomży.
Regularnie uczestniczę w szkoleniach i warsztatach z zakresu psychoterapii.
Pracuję w nurcie  terapii poznawczo-behawioralnej, ponieważ jest to metoda psychoterapii o udowodnionej naukowo skuteczności. 
Specjalizuję się w terapii zaburzeń lękowych, nastroju, problemów osobowościowych oraz problemów w relacjach.

Dbając o bezpieczeństwo moich klientów, jakość diagnozy i terapii pracuję pod superwizją certyfikowanych specjalistów. W swojej pracy kieruję się zasadami kodeksu etycznego terapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.