Dorota Kotowicz

Psycholog i Psychoterapeutka

Jestem psychologiem oraz certyfikowanym psychoterapeutą. Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz terapii schematu. Do swojej pracy wprowdzam także elementy terapii tzw. III fali (ACT i DBT).Przynależę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz International Society of Schema Therapy.

 

Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz grupową osób dorosłych w takich obszarach, jak:

  • zaburzenia osobowości,
  • zaburzenia lękowe,
  • zaburzenia nastroju,
  • zaburzenia snu,
  • przemoc,
  • szeroko pojęte trudności w codziennym funkcjonowaniu, związane m.in. ze stresem, niepokojem, z pracą czy z relacjami międzyludzkimi.

W swojej pracy skupiam się na stworzeniu bezpiecznej i przyjaznej atmosfery, sprzyjającej trafnej diagnozie problemu, oraz wprowadzeniu technik pracy przynoszących stosunkowo szybką poprawę codziennego funkcjonowania, stanowiącą bazę do pracy nad osiągnięciem trwałych efektów.

 

Ukończyłam studia magisterskie z Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz 4-letnie studia podyplomowe z Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu.
Ukończyłam także Szkołę Terapii Schematu w Ośrodku Terapii Poznawczej i Schematu COGITO w Warszawie.
Poza studiami swoje kompetencje poszerzam uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach.Doświadczenie zdobywałam pracując w poradni ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na oddziałach dziennych i stacjonarnych klinik psychiatrycznych oraz w centrach zdrowia psychicznego w Krakowie, Poznaniu i Warszawie. Współpracowałam także z organizacjami pozarządowymi, gdzie zajmowałam się szeroko rozumianą pomocą rodzinie oraz prowadziłam treningi funkcji poznawczych dla seniorów.

Obecnie pracuję na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym, gdzie m. in. prowadzę psychoterapię grupową.

Jako psycholog i psychoterapeuta kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

 

W celu umówienia się na wizytę proszę o kontakt mailowy na: kontakt@terapiakotowicz.pl lub telefonicznie: 721902067