GRUPA PSYCHOEDUKACYJNA DLA OSÓB W WIEKU 15-18 LAT Do udziału w grupie zapraszamy młodych ludzi doświ