Moją odpowiedzialnością jest moje zachowanie, słowa, emocje, błędy, wysiłki, pom…

Moją odpowiedzialnością jest moje zachowanie, słowa, emocje, błędy, wysiłki, pomysły, konsekwencje moich działań. Za innych nie odpowiadam. Stawiaj granice.
Source